Cennik usług Pralni Eko

Świadczymy też usługi specjalne, pranie zabawek pluszowych, odzieży roboczej. Prasowanie 50% ceny usługi.

Regulamin pralni

Ogólne warunki świadczenia usług, informacja dla klientów.

Przed oddaniem odzieży do naszej pralni prosimy Państwa o zapoznanie się z poniższymi ogólnymi warunkami świadczenia usług, które są częścią umowy o praniu odzieży.

 1. Pralnia przyjmuje do prania chemicznego i wodnego garderobę posiadającą oznakowanie fabryczne. Odzież nie posiadająca oznakowań producenta przyjmujemy wyłącznie na odpowiedzialność Klienta i nie ponosimy odpowiedzialności za jej uszkodzenie lub zniszczenie.
 2. Termin wykonania usługi wynosi 48 godzin od momentu przyjęcia garderoby.
 3. Na życzenie Klienta realizujemy usługę w ciągu 90 minut za dopłatą w wysokości 50% do ceny usługi podstawowej. Jednak z przyczyn technicznych pralnia może odmówić wykonania usługi ekspresowej.
 4. Wysokość opłaty z tytułu świadczonych przez pralnie usług określa cennik pralni.
 5. Usługa jest płatna z góry.
 6. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie prania odzieży niewłaściwie oznakowanej przez producenta, a posiadające w swoim składzie składniki nie nadające się do czyszczenia chemicznego lub/i wodnego.
 7. Prosimy o dokładne sprawdzenie kieszeni, wskazanie ewentualnych plam i określenie ich podchodzenia, wskazanie rozdarć i dziurek.
 8. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zniszczenie fizeliny, guzików, ozdób, zamków, klamer, aplikacji coraz rzeczy pozostawionych w kieszeniach.
 9. Odzież wydana jest wyłącznie na podstawie dowodu przyjęcia.
 10. Reklamacje uwzględniamy wyłącznie przy odbiorze garderoby.
 11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia garderoby odszkodowanie dla Klienta stanowi kwota będąca równowartością garderoby w chwili oddania jej do pralni (w razie sporu stwierdzona ekspertyzą rzeczoznawcy – biegłego). Koszt ekspertyzy w razie potwierdzenia w niej stanowiska w pralni ponosi Klient.
 12. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z garderoby po praniu, gdy plamy były stare lub uprzednio zapierane. Pralnia nie odpowiada za zabrudzenia nieusuwalne w technologii prania stosowanej przez nią.
 13. Po upływie 180 dni nieodebraną przez Klienta odzież pralnia przekazuje na cele dobroczynne.